VIDEO/Bilanț de activitate al jandarmilor călărășeni pentru anul 2018

În prezența parlamentarilor județului Călărași, a prefectului, a reprezentanților autorităților locale, a șefului Direcției Management Operațional din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonel Badea Daniel,  a şefilor structurilor şi unităţilor cu care Jandarmeria Călăraşi cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice și a cadrelor unității, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași, colonelul Ionel Marcu, a prezentat, vineri, 18 ianuarie, bilanțul activităților desfășurate de angajații instituției în anul 2018. Activitatea s-a desfășurat în sala de spectacole Barbu Știrbei din cadrul Consiliului Județean Călărași, începând cu ora 10.00.

În anul 2018, oamenii legii au participat la 5641 misiuni de ordine publică în care au fost angrenaţi 12297 de jandarmi. Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 788 misiuni de asigurare a ordinii publice fiind angrenaţi 2758 jandarmi.

De asemenea, prezenţa activă în misiunile de menţinere a ordinii publice este evidenţiată de participarea la  4447 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 8364 jandarmi, fiind organizate 3080 patrule mixte constituite atât în mediul urban (1898 patrule mixte) cât şi în mediul rural (1174 patrule mixte).

Pe timpul executării misiunilor specifice în anul 2018 personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a sesizat un număr de 116 fapte de natură penală (94 in mediul urban şi 22 în mediul rural), fiind identificaţi un număr de 118 făptuitori (102 in mediul urban şi 16 în mediul rural), iar în misiunile în cooperare cu personalul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, jandarmii au participat la constatarea a 201 fapte de natură penală (58 in mediul urban şi 143 în mediul rural), fiind identificaţi un număr de 205 făptuitori (68 in mediul urban şi 137 în mediul rural).

În perioada supusă analizei au fost constatate şi aplicate un număr de 1241 sancţiuni contravenţionale, (898 aplicate în mediul urban şi 343 în mediul rural), în valoare de 367.050 lei.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi a asigurat paza și protecția instituțională la  16 obiective date în competență, din care:

  • 15 obiective exceptate de la plată: 8 aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 3 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, 3 aparţinând Ministerului Finanţelor Publice şi 1 aparţinând Curţii de Conturi a României;
  • 1 obiectiv contra cost: Stația de Monitorizare HF Fundeni aparținând Autorității Naționale de Administrare și Reglementare în Comunicații.

Totodată, s-a asigurat paza, supravegherea şi intervenţia pe traseul  conductelor de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A., pe lungimea celor peste 304,5 km de conducte, precum şi  paza transporturilor de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei Călăraşi, paza transporturilor de bunuri, valori, produse cu caracter special în beneficiul propriu şi protecţia transporturilor de  corespondenţă clasificată împreună cu lucrători  ai Direcţiei Judeţene de Informaţii Călăraşi.

În scopul prevenirii faptelor antisociale au fost desfășurate un număr de peste 200 activități preventive, atât de către efectivele proprii, cât și în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și în societate, fiind distribuite peste 5500 de materiale informative.

Activitatea structurilor unității a fost concentrată pentru realizarea obiectivului fundamental al instituției și anume, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private.

În vederea creșterii performanței în anul 2019, vom acționa pentru:

  • creșterea performanței activităților operative prin: perfecționarea dispozitivelor jandarmeriei menite să asigure ordinea publică cu ocazia desfășurării de acțiuni cu public numeros, cunoaşterea situaţiei operative, diminuarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor care pot afecta securitatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă/ responsabilitate, scăderea timpului de reacţie a structurilor de intervenţie, îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
  • creșeterea performanței activităților de suport prin: atragerea de servicii și fonduri prin intensificarea activităților de accesare a fondurilor externe nerambursabile, asociere, colaborare și parteneriate cu actorii implicați în asigurarea climatului de liniște și ordine publică și siguranță a cetățeanului, asigurarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor specifice inspectoratului.

Rezultatele obţinute în anul 2018 sunt produsul lucrului în echipă la toate nivelurile, managementului eficient al resurselor, efortului susţinut, maturităţii şi profesionalismului personalului inspectoratului.

Prin valorile profesiei – ținută, organizare, disciplină -, vom reprezenta permanent un punct de echilibru între cetățeni și instituțiile statului, desfășurându-ne  activitatea în interesul comunității, în vederea asigurării climatului de ordine și siguranță publică.

Despre Autor