Locuri de muncă la Institutia Prefectului – Judetul Călărași

Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacantă, de:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Verificarea Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ;
 2. auditor, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul audit public intern;
 3. referent, clasa III. grad profesional superior la Serviciul Verificarea Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:candidații să fie absolvenți de studii universitare dc licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 7 ani.
 • auditor clasa I, grad profesional superior:
  • candidații să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 7 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional superior:
  • candidații să fie absolvenți de studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – Compartimentul resurse umane sau la numărul de telefon 0242/315.304, 0733/882.310.

Despre Autor