Consilierii județeni din Călărași, convocați în ședință. Iată ordinea de zi

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, la data de 24 noiembrie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 37/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.11741 din 05.11.2021, Raportul Compartimentului Juridic nr.11742 din 05.11.2021, ceurmează a fi avizat de Comisia  Juridică;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași pentru anul şcolar 2021-2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16221 din 14.10.2021, Raportul Comp,Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate NR.16223 din 14.10.2021, ceurmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii nr. 61/2021  pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020, in exercitiul bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18056 din 17.11.2021, Raportul Direcției Economice nr.18057 din 17.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;
 4. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2021¸ însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18060 din 17.11.2021, Raportul Direcției Economice nr. 18061 din 17.11.2021ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea exonerării de la plata chiriei pentru Societate GIGI&CO S.R.L., însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17670 din 10.11.2021, Raportul Direcției Economice nr.17671 din 10.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;
 6. Proiect de hotărâre privind  solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Municipiului Călărași și  administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17934 din 16.11.2021, Raportul Direcției Economice nr.17935 din 16.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești si a stațiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum si colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții si demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18017/17.11.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 18018/17.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe, Juridică, Urbanism;
 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Călărași, achiziţionate în cadrul proiectului „Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod e-MS ROGB-137, către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17619 din 09.11.2021, raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe nr.17633 din 09.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17892 din 15.11.2021, Raportul Servicului Resurse Umane nr.17895 din 15.11.2021,  ceurmează a fi avizat de Comisia  Juridică și Comisia  Buget- Finanțe;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16321 din 18.10.2021, Raportul Direcției Urbanism nr.16323 din 18.10.2021,  ceurmează a fi avizat de Comisia  Urbanism;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17872 din 15.11.2021, Raportul Compartimentului Sănătate nr.17873 din 15.11.2021, ceurmează a fi avizat de Comisia  Juridică; Comisia Învățământ, Sănătate, Sport și Comisia Buget – Finanțe;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr.POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17901 din 15.11.2021, Raportul Comp. Sănătate nr.17902 din 15.11.2021, ceurmează a fi avizat de Comisia  Buget – Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Sport;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17983 din 16.11.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.17994 din 16.11.2021, ceurmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Sport;
 14. Proiect de hotărâre privind constatarea existenței unor construcții pe terenuri aflate în domeniul public al Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18084 din 18.11.2021, Raportul Direcției Economice nr.18092 din 18.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;
 15. Diverse. Informare privind rezultatele vizitei în Austria-octombrie 2021.