Călarași: Sistem inteligent de monitorizare a traficului rutier și trecerilor pietonale pe senzor

Proiectul „?̂?????̆??̆?̧???? ????????????? ?????? ?? ??̆??̆???? ?̂? ?????????? ??̆??̆???̧? ?̧? ????̧????? ??????????̧???? ???????? ???? ??????? ???? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?̧? ???????????? ?????, ????? ?? ??????????? ????????? ?̧? ?????????”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid […]

The post Călarași: Sistem inteligent de monitorizare a traficului rutier și trecerilor pietonale pe senzor appeared first on Călărași PRESS.

Despre Autor